Zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu:

  • Zajęcia badawcze " Mały odkrywca w przedszkolu"
  • Zajęcia twórcze - Dajemy dzieciom możliwość podejmowania wielu kreatywnych działań w formie ekspresji plastycznej, werbalnej, ruchowej i muzycznej, zaspokajając tym samym ich potrzebę manipulowania i tworzenia.
  • Zajęcia taneczne

           Podczas zajęć  dzieci poznają różne style tańca nowoczesnego jak również tańce ludowe.

 

  • Język angielski                 dzidzia czyt

Nauczanie języka angielskiego odbywa się w naszej placówce  w formie zabaw ruchowych stymulujących wypowiedzi dzieci. Na zajęciach dzieci uczą się nowych słów oraz konstrukcji zdaniowych. Wykorzystywane są różnorodne pomoce: kolorowe słowniki obrazkowe, plansze tematyczne i wiele różnorodnych pomocy dydaktycznych.
 

 

  • Rytmika                               kotki   

Podczas zabaw muzyczno - ruchowych dzieci uczą się prostych kroków i układów tanecznych. Zajęcia wyrabiają u dzieci poczucie rytmu, wyczucie własnego ciała i kontrolę nad nim, kształtują pewność siebie i swobodę działania. Rozwijają wrażliwość muzyczną i muzykalność oraz pamięć, umiejętność koncentracji i spostrzegawczość.
  • Religia        mis

Katecheta przedstawia dzieciom Pana Boga i śwat przez Niego stworzony w sposób piękny i wartościowy. Przybliża życie i działalność Jezusa w sposób dostosowany do wieku i możliwości przedszkolaków.


  • Logopedia            dzieci

Pod okiem specjalisty dzieci mające trudności z prawidłową wymową uczą się właściwie wypowiadać głoski. Wskazówki i porady udzielane przez logopedę służą rodzicom do pracy z dziećmi w domu.

  • Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna    prezent

Ćwiczenia ogólnorozwojowe mają na celu harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawę wydolności i sprawności ruchowej. W czasie ćwiczeń wykorzystywane są różne przyrządy ( drabinki, ławki gimnastyczne) oraz przybory ( piłki, laski, woreczki, szarfy, koła).
motyl