MISTRZ ODKRYWANIA TALENTÓW

Tytuł "MISTRZ ODKRYWANIA TALENTÓW" stanowi wyróżnienie dla placówek na nowatorskie i kompleksowe rozwiązania w kształceniu przyczyniających się w istotny sposób do odkrywania i wspierania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży, przyznany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.