Miejskie Przedszkole Nr 4 Leśna Kraina
ul. Węgrowska 22
w Sokołowie Podlaskim

Uśmiech Przedszkole jest jednostą miejską. Organem prowadzącym jest Miasto Sokołów Podlaski.

Uśmiech Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

Uśmiech Placówka zlokalizowana jest w zachodniej części miasta. Mieści się w wydzielonej części budynku  Szkoły Podstawowej nr 2, gdzie schowani od zgiełku, szumu miasta i ulicy Węgrowskiej tworzymy drugi rodzinny dom dla naszych dzieci i ich rodziców. Teren ten jest w całości ogrodzony, główne wejście do przedszkola znajduje się od strony boiska.

Uśmiech Ogród przedszkolny jest  kolorowy, zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu. Wyposażony jest w nowoczesny sprzęt i urządzenia rekreacyjne. Jest w pełni bezpieczny, wszystkie konstrukcje są drewniane i posiadają certyfikaty jakości.

Uśmiech W przedszkolu funkcjonują 4 grupy:

Słoneczka - 3 latki,

Krasnale - 4 latki,

Wiewiórki - 5 latki,

Misie - 6 latki.

Uśmiech Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz personel administracyjno-obsługowy w pełni zapewnia bezpieczeństwo oraz warunki harmonijnego rozwoju naszym wychowankom. Nauczyciele poprzez nowatorskie metody pracy stymulują  rozwój dzieci, przygotowując ich do podjęcia przyszłej nauki w szkole oraz rozwijają ich  zainteresowania: sztuką, literaturą, przyrodą, ekologią, zdrowiem oraz zachęcają do poznawania tradycji naszego regionu, kształtują świadomość patriotyczną, pomagają poznawać siebie i uczą żyć z innymi i dla innych.

Uśmiech Zatrudniamy specjalistów: logopedę, nauczyciela wspomagającego, nauczyciela gimnastyki korekcyjno-komensacyjnej.

Uśmiech Rozwijamy u dzieci zaineresowania i pasje poprzez bogatą ofertę zajęć dodatkowych: rytmika, język angielski, religia. Dziećmi zajmują się instruktorzy tańca, rytmiki, plastyki, lektor języka angielskiego oraz katecheta.

Uśmiech Organizujemy wyjazdy na spotkania z przyrodą, wycieczki krajoznawcze do różnych miejsc w Polsce, spektakle teatralno-baletowe, do kina, itp.

Uśmiech Przedszkole jest czynne przez 11 godzin od 6.30 do 17.30.

Uśmiech Dzięki sprawnemu i nowoczesnemu zarzadzaniu posiadamy:

 Uśmiech Od 2013 roku nasze przedszkole jest pod honorowym patronatem Nadleśnictwa Sokołów. Otrzymaliśmy Medal im. Pierwszego Dyrektora warszawskiej Dyrekcji Lasów Państwowych Adama Lorenta. Medal ten otrzymują osoby i instytucje zasłużone dla współpracy z Lasami Państwowymi, propagujące edukację przyrodniczą i ekologiczną. Relaizujemy wspólnie wiele programów i projektów edukacyjnych służących całej społeczności przedszkolnej i środowisku naturalnemu.

Uśmiech W przedszkolu jest zatrudnionych 20 osób: 12 nauczycieli, 3 pracowników administracyjnych i 5 osób obsługi.

„Kochamy nasze dzieci takimi, jakie są i nie szczędzimy wysiłku, 
aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.”

Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa,
akceptacji i poszanowania ich praw.