NADLEŚNICTWO SOKOŁÓW - PATRON HONOROWY

Od 2013 roku nasze przedszkole jest pod honorowym patronatem Nadleśnictwa Sokołów. Otrzymaliśmy Medal im. Pierwszego Dyrektora warszawskiej Dyrekcji Lasów Państwowych Adama Lorenta. Medal ten otrzymują osoby i instytucje zasłużone dla współpracy z Lasami Państwowymi, propagujące edukację przyrodniczą i ekologiczną. Relaizujemy wspólnie wiele programów i projektów edukacyjnych służących całej społeczności przedszkolnej i środowisku naturalnemu.