Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 4 Leśna Kraina prosi o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w placówce: