CZYSTY ŚWIAT TO PIĘKNY ŚWIAT!!!

Jak co roku nasze przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem wzięły udział w akcji Sprzątanie świata. Starszaki
( 5 i 6 latki) sprzątały m.in. ulicę Okrężną i Fabryczną, a młodsze grupy ( 4 i 3 latki) zadbały o porządek wokół przedszkola. Nasze przedszkolaki, jak co roku dzielnie i rzetelnie wywiązały się z powierzonego im zadania, bo wiedzą, że  CZYSTY ŚWIAT TO PIĘKNY ŚWIAT!!!

Słoneczka

Krasnale

Wiewiórki

Misie