PRZYSZŁA DO NAS WIOSNA KOLOROWA I RADOSNA…

        Nadejście nowej pory roku – WIOSNY jest doskonałą okazją do tego, by  uzmysłowić  dzieciom, jak  wielkie  bogactwo  niesie  ze  sobą  budząca  się  do  życia  przyroda. W Leśnej Krainie  przygotowania  do  pożegnania  ZIMY  i  powitania  WIOSNY  rozpoczęły  się  już kilka  dni  wcześniej.  Dekoracje w przedszkolu  zmieniły się z  zimowych  na  wiosenne. W  salach  zazieleniły  się  kąciki  przyrody, które pachną i cieszą oczy pięknymi barwami.  Nie  zabrakło  również  kolorowych prac  plastycznych obrazujących  pierwsze  zwiastuny  wiosny.

      Witając WIOSNĘ,  21  marca,  dzieci  miały  okazję  zaprosić  ją do Leśnej Krainy.  Przedszkolaki przebrane za bociany, żabki, biedronki i motylki tańcem, wierszem i piosenkami przywitały najpiękniejszą porę roku. Jakież  było  ich  zdumienie  i  radość,  gdy  pojawiła  się  Zielona  Pani. Oznajmiła, że  od  dziś  zaczyna  swoje  panowanie  w  przyrodzie  i  zaprosiła  dzieci  na  wiosenny spacer.  Przedszkolaki  razem  z  Panią  Wiosną  przemaszerowały  barwnym  korowodem     trzymając  w  rękach  wiosenne  symbole. Bez większego żalu pożegnały Panią Zimę ciesząc się, że nadeszła  nowa  pora roku – WIOSNA KOLOROWA I RADOSNA…

 WITAJ WIOSNO!!!

 

Słoneczka

Krasnale

Wiewiórki

Misie wiosna, dzien kolorowej skarpetki