Misie to grupa 6-latków

                                                                              misiu

W roku szkolnym 2020/21 opiekę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą sprawują: