Misie to grupa 6-latków

                                                                              misiu

W roku szkolnym 2022/23 opiekę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą sprawują: