Dzieci Ojcu Świętemu

Po raz XXII na scenie Sokołowskiego Ośrodka Kultury dziecięcym głosem rozbrzmiały pieśni dla Świętego Jana Pawła II. W tym roku nasze przedszkole reprezentowały dzieci z grupy Misie. Przedszkolaki rozgrzały publiczności pięknym wykonaniem piosenek " Papież Słowiański" oraz " Bo góry", za który zostały nagrodzone gromkimi brawami.

galeria