../foto/mini/mmistrz1.jpg

MISTRZ ODKRYWANIA TALENTÓW


Nasze przedszkole wzięło udział w  konkursie dla Szkół Odkrywców Talentów na nowatorskie i kompleksowe rozwiązania w kształceniu oraz organizowaniu wsparcia dla dzieci i uczniów zdolnych.

        Do konkursu  przystąpiło  127 placówek z całej Polski. Spośród przysłanych prac komisja konkursowa wyłoniła 50 wyróżnionych szkół, które zaprezentowały najciekawsze Szkolne Systemy Wspierania Zdolności, stanowiące interesujące przykłady podejmowania systemowych działań na rzecz dzieci i uczniów zdolnych.

Miło nam poinformować, iż Leśna Kraina znalazła się w gronie wyróżnionych placówek otrzymując TYTUŁ MISTRZA ODKRYWANIA TALENTÓW.

         Nadanie tytułu Mistrza Odkrywania Talentów laureatom nastąpiło 17. listopada 2014r. w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Naszą placówkę reprezentowała Pani Dyrektor Ewa Zakrzewska wraz z Panią Grażyną Rydzewską i Panią Moniką Hilaruk. Podczas uroczystej gali swoje talenty zaprezentowala Orkiestra Mandolinowa Szkoły Podstawowej Nr 319, dając wspaniały koncert gry na mandolinach. Zgromadzeni goście wysłuchali również wykładów "Jak rozwijać zdolności uczniów?" Prof. dr hab. Krzysztofa J. Szmidta oraz "Rola nauczyciela i ucznia w procesie komunikacji interpersonalnej" dr Tomasza Sobierajskiego.

Mistrzowie Odkrywania Talentów otrzymali dyplomy oraz nowoczesne mikroskopy

do wykorzystania podczas zajęć badawczych.

       http://www.przedszkole4.az.pl/foto/wyroz%20odkrywcy%20tal.jpgW 2013r Miejskie Przedszkole nr 4 Leśna Kraina otrzymało zaszczytny tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”, który stanowi wyróżnienie dla placówek, przyczyniających się w istotny sposób do odkrywania i wspierania zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

../foto/mini/mmam tal.jpg

     Jesteśmy dumni z tego, że do naszego przedszkola uczęszczają dzieci o wyjątkowych zdolnościach, którzy z pomocą nauczycieli i wychowawców wciąż rozwijają i doskonalą swoje niezwykłe zdolności.

Wyróżnienie motywuje nas do jeszcze większego zaangażowania w pracy z dziećmi zdolnym i utalentowanym. Dlatego i w tym roku szkolnym zorganizowaliśmy dla dzieci szereg zajęć wspomagających i ulepszających ich  zdolności.

    Oferujemy bogatą ofertę edukacyjną zajęć dodatkowych, które rozwijają zdolności dzieci w różnych dziedzinach: badawczych, społecznych, artystycznych i kulturowych. Przyczyniają się one również do rozwijania u wszystkich dzieci i kreatywności, inwencji twórczej oraz ciekawości świata.