Dzielni jak strażacy…

       Dnia 05. maja przedszkolaki z Leśnej Krainy uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych ma terenie  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim. Dzieci zapoznały się z zawodem strażaka, z zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia. Dowiedziały się, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również pomagają w czasie powodzi, usuwają skutki wypadków samochodowych, sprzątają połamane przez wichury drzewa. Przedszkolaki miały okazję zobaczyć wóz strażacki wraz z całym wyposażeniem, sprzęt gaśniczy i strój, w jaki ubierają się do akcji. Zwiedzały także wszystkie pomieszczenia znajdujące się w remizie. Na zakończenie spotkania przedszkolaki podziękowały i złożyły życzenia z okazji  DNIA STRAŻAKA.

     Wizyta w siedzibie straży pożarnej to doskonała forma edukacyjnego przypomnienia dzieciom zasad bezpieczeństwa oraz zachowania się w przypadku pożaru, wypadku i innych zagrożeń, które mogą mieć miejsce.
                                                 

Bardzo dziękujemy za ciekawe zajęcia edukacyjne

                                  i liczymy na dalszą współpracę.                       

 

 

Krasnale

Wiewiórki

Misie