Konkurs rodzinny " Sokołów wierszem malowany"

                       

 

Regulamin międzyprzedszkolnego poetyckiego konkursu rodzinnego na wiersz/rymowankę z okazji 600-lecia miasta Sokołów Podlaski

„Sokołów Podlaski wierszem malowany”

 

I. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 4 Leśna Kraina w Sokołowie Podlaskim.

II. Cele konkursu:

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku 3-6 lat z całą rodziną.

2. Udział w konkursie polega na stworzeniu i napisaniu wiersza/rymownki na temat swojego miasta Sokołowa Podlaskiego z okazji 600-lecia nadania praw miejskich.

3. Do konkursu należy przygotować tylko 1 wiersz/rymowankę, której wielkość wersów zależy od inwencji twórczej dziecka, ale nie mniej niż 8 wersów i nie więcej niż 16 wersów.

4. Wiersz/rymowanka musi być utworem przygotowanym specjalnie do tego konkursu.

5.Nauczyciel jest zobowiązany do zebrania zgody od rodziny przedszkolaka na publikowanie danych dziecka (imienia, nazwiska, wieku, nazwy przedszkola, do którego uczęszcza dziecko).

6. Napisany utwór należy wysyłać w formacie doc lub PDF na adres mailowy: wiersz660@gmail.com do dnia 10.11.2023 r. z tytułem „Sokołów 600” , a także w wersji papierowej z załącznikiem (zgoda na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych nauczyciela i dziecka).

7. Do treści maila oraz do wersji papierowej nauczyciel wpisuje następujące dane:

pełna nazwa przedszkola,

imię i nazwisko dziecka,

wiek dziecka,

tytuł utworu,

adres przedszkola, nr telefonu, adres mailowy,

nazwisko nauczyciela przygotowującego dziecko do konkursu, adres e-mail, numer telefonu.

7. Wersję papierową należy dostarczyć do Miejskiego Przedszkola nr 4 Leśna Kraina do 10.11.2023r.

8. Czas trwania konkursu: od 10.10.2023 r. do 10.11.2023 r.

IV. Wyniki konkursu i nagrody:

1. Komisja powołana przez organizatora konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów zwycięzców.

2. Kryteria oceny prac: pomysłowość, związanie z tematem konkursu, wkład dziecka w stworzony utwór literacki.

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 16.11.2023 r.

5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

6. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będą brały udziału w konkursie.

7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursowych i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

V. Uwagi końcowe:

 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola WWW.przedszkole4.az.pl  i na facebooku przedszkola dnia 13.11.2023 roku.

2. Z prac zgłoszonych do konkursu stworzony zostanie tomik poezji „Sokołów Podlaski wierszem malowany” .

3. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

VI. Kontakt i zapytania:

Miejskie Przedszkole nr 4 Leśna Kraina – 25 781 61 65  u  koordynatorów konkursu: Katarzyna Nawacka, Edyta Graczyk, Katarzyna Kruszewska, Małgorzata Steć

załączniki