Słoneczka to grupa 3-latków.

        

W roku szkolnym 2022/23  opiekę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą sprawują: