Słoneczka to grupa 3-latków.

        

W roku szkolnym 2023/24  opiekę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą sprawują: