Mali Ratownicy

13 października w Polsce obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego. Ratownik medyczny to osoba, która w myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji bezpośredniego, nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia.

14 października przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 4 Leśna Kraina w ramach realizacji programu - „Mały ratownik pomaga innym” przypomniały sobie zasady udzielania pierwszej pomocy. Przedszkolaki utrwalały wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy, to w jaki sposób można komuś pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej oraz w jaki sposób wzywać pomoc. Dzieci przypomniały sobie numery telefonów ratunkowych oraz w jaki sposób rozmawiać przez telefon z dyspozytorką (trzeba się przedstawić, powiedzieć ile ma się lat, powiedzieć gdzie się znajduje, co się stało i dlaczego potrzebuje pomocy). Na fantomie o imieniu Ania przeprowadziły Resuscytację Krążeniowo Oddechową, Misiowi pomogły zrobić opatrunek na chorą łapkę i omówiły zawartość apteczki. Przedszkolaki wiedzą, ze zawód ratownika jest bardzo odpowiedzialnym i trudnym zawodem, a ratowanie życia innych ludzi podstawą ich pracy. Za tą pracę przedszkolaki z Leśnej Krainy DZIĘKUJĄ WSZYSTKIM  RATOWNIKOM !


galeria