POLITYKA I STANDARDY
OCHRONY MAŁOLETNICH

W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 4 LEŚNA KRAINA

 

Podejmowane przez pracowników Miejskiego Przedszkola nr 4 Leśna Kraina czynności wobec małoletnich opierają się na podstawowej zasadzie, jaką jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Pracownicy Miejskiego Przedszkola nr 4 Leśna Kraina  kierują się w swoich działaniach przede wszystkim podstawowymi wartościami, by zapewnić bezpieczeństwo małoletnich i chronić ich prawa. Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wszyscy pracownicy realizują w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych placówki oraz swoich kompetencji.

 >> POLITYKA I STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH