EKO PRZEDSZKOLAKI TO MY

       Miasto Sokołów Podlaski zostało tegorocznym laureatem konkursu „EKOPRACOWNIA” w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”. Ekopracownię zorganizowano w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim na podstawie podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy dotacji Nr 3649/23/EE/D z dnia 27 września 2023 r. na dofinansowanie realizacji zadania „Eko przedszkolak, Eko uczeń, Eko mieszkaniec”. Dotacja na ten cel z WFOŚiGW stanowiła 90% kosztów zadania, pozostała kwota to dofinansowanie Miasta Sokołów Podlaski.

        Głównym założeniem projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, upowszechnienie wiedzy z tego obszaru, a także budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa. Podczas realizacji projektu „Eko przedszkolak, eko uczeń, eko mieszkaniec” dzieci będą brały udział w zajęciach edukacyjnych, warsztatowych i badawczych oraz założą ogród deszczowy.

 

      5 marca WIEWIÓRKI rozpoczęły udział w cyklu spotkań w ramach projektu „Eko przedszkolak, eko uczeń, eko mieszkaniec” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Kusocińskiego w Sokołowie Podlaskim. Przedszkolaki wzięły udział w bardzo ciekawych zajęciach edukacyjnych o recyklingu, segregacji śmieci i ich ponownym wykorzystaniu.

 

Wiewiórki