Witajcie!

Celem przedszkola Leśna Kraina jest zrozumienie przez dzieci, że jesteśmy częścią przyrody i od najmłodszych lat jesteśmy odpowiedzialni za świat w którym żyjemy. Pragniemy w ten sposób rozbudzić zainteresowanie przyrodą i kształtować postawy poznawcze, społeczne, emocjonalne tzn. pozytywne wobec otaczającego środowiska. Staramy się pogłębiać wiadomości dzieci  na temat roślin i zwierząt poprzez wycieczki przyrodniczo-krajoznawcze, warsztaty przyrodniczo-ekologiczne, żywe lekcje przyrody. 

Myślą przewodnią w pracy opiekuńczo, wychowawczo-dydaktrycznej w naszym przedszkolu są słowa Roberta Fulghuma:

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej, ale w piaskownicy niedzielnej szkółki. Tam się nauczyłem, że trzeba:
dzielić wszystko,
postępować uczciwie,
nie bić innych,
odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz,
sprzątać po sobie,
nie brać nic, co do mnie nie należy,
powiedzieć "przepraszam", jeśli się kogoś uraziło,
myć ręce przed jedzeniem, spuszczać wodę,
jeść ciepłe bułeczki i popijać zimnym mlekiem,
prowadzić zrównoważone życie,
trochę się uczyć i trochę myśleć,
malować i rysować, i śpiewać, i tańczyć, i bawić się,
i codziennie trochę popracować,
a po południu zdrzemnąć się.

 A kiedy wyjdziesz z domu, uważaj na ruch, trzymaj ręce i kij przy sobie.
Zwracaj uwagę, jak cudowne jest wszystko, co ciebie otacza (...) Zapamiętaj też to ważne słowo, jedno z pierwszych, jakiego się nauczyłeś: PATRZ.

Wszystko to, co trzeba wiedzieć, gdzieś istnieje. Niepodważalne reguły i miłość, i troska o higienę. Ekologia i polityka,równość wszystkich, i zdrowe życie.”