Wiewiórki

- to grupa dzieci  5  letnich.                   wiewiora

W roku szkolnym 2020/21 opiekę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą sprawują

  • mgr Małgorzata Steć- nauczyciel wychowania przedszkolnego,
  • mgr Edyta Graczyk - nauczyciel wychowania przedszkolnego,
  • mgr Ewa Zakrzewska- nauczycielwychowania przedszkolnego,
  •  Agnieszka Karakula – pomoc nauczyciela.


Zdolności językowe rozwija wyz.zaw. Aneta Grzymała - nauczyciel języka angielskiego.

Poczucie rytmu i słuchu ćwiczy mgr Michał Soszka – nauczyciel rytmiki.

Prawidłową postawę ciała kształtujel mgr Edyta Graczyk – nauczyciel gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Nad poprawną wymową czuwa mgr Karolina Olszewska   – logopeda.

Wartości religijne przekazuje mgr Magdalena Chomać- katecheta