Świat wokół nas

Nasze przedszkolaki – to  Mali Odkrywcy wielkiego świata, rozwijają swoje zdolności i zainteresowania, są dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole, chętnie podejmują nowe wyzwania, dobrze radzą sobie pokonując trudności.

Mają bogatą wiedzę o sobie i świecie oraz umiejętność życia w zgodzie z przyrodą-  to Mali Przyjaciele Lasu.

 Nasze przedszkole otrzymało od Nadleśnictwa Sokołów  Medal im. Pierwszego Dyrektora warszawskiej Dyrekcji Lasów Państwowych Adama Lorenta. Medal ten otrzymują osoby i instytucje zasłużone dla współpracy z Lasami Państwowymi, propagujące edukację przyrodniczą i ekologiczną. 
                    

Celem przedszkola Leśna Kraina jest zrozumienie przez dzieci, że jesteśmy częścią przyrody i od najmłodszych lat jesteśmy odpowiedzialni za świat w którym żyjemy. Pragniemy w ten sposób rozbudzić zainteresowanie przyrodą i kształtować postawy poznawcze, społeczne, emocjonalne tzn. pozytywne wobec otaczającego środowiska. Staramy się pogłębiać wiadomości dzieci  na temat roślin i zwierząt poprzez wycieczki przyrodniczo-krajoznawcze, warsztaty przyrodniczo-ekologiczne, zajęcia badawcze i eksperymenty, żywe lekcje przyrody. 

 

» Ogłoszenia / Aktualności
» Witajcie w naszej bajce
» Przedszkolaki z naszej paki
» A było to tak ...
» Zajęcia i metodyka
» Świat wokół nas
Miejskie Przedszkole nr 4
ul. Węgrowska 22, 08-300 Sokołów Podlaski
tel. +48 25 781 61 65, e-mail: mp4.se@home.pl
E-HO - agencja reklamowa