slonkoRAMOWY ROZKŁAD DNIAkrasnal

W GRUPIE "SŁONECZKA" I "KRASNALE"

 

 

 

6.30-8.15 Schodzenie się dzieci. Indywidualne zabawy służące realizacji pomysłów dzieci.
Wspólne zabawy z udziałem nauczyciela integrujące grupę.

8.15-8.20 Ćwiczenia poranne.

8.20-8.30 Przygotowanie do śniadania- wyrabianie nawyków higienicznych.

8.30-9.00 Śniadanie- usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków.

9.00-9.40 Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka dostosowanych  do jego możliwości. 
Zabawa ruchowa.

9.40-11.30 Spacery, zabawy, gry i zajęcia ruchowe na powietrzu.

11.30-11.45 Przygotowanie do obiadu- wyrabianie nawyków higienicznych.

11.45-12.15 Obiad- usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwania się   sztućcami, zachęcanie do zdrowego odżywiania się.

12.15-14.15 Leżakowanie- wyciszanie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych.

14.15-14.20 Przygotowanie do podwieczorku - wyrabianie nawyków higienicznych.

14.20-14.40 Podwieczorek - usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków.

14.40-16.30 Czytanie bajek i  opowiadań  z literatury dziecięcej.
Aktywność własna dzieci,  zabawy ruchowe w sali i na powietrzu.
Rozchodzenie się dzieci.

 


 


 

 

wiewiorka RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W GRUPIE "WIEWIÓRKI" I "MISIE"    misiu

 

 

 

6.30-8.15 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

8.15 – 8.20 Ćwiczenia poranne

8.20 – 8.30 Przygotowanie śniadania – wyrabianie nawyków higienicznych.

8.30 – 9.00 Śniadanie – usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków.

9.00 – 10.30 Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka dostosowanych do możliwości dziecka (działania zespołowe, z całą grupą, praca indywidualna).

10.30 – 11.30 Zabawy, gry sportowe, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki.

11.30 – 11.45 Przygotowanie do obiadu- wyrabianie nawyków higienicznych.

11.45 – 12.15 Obiad – usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwanie się sztućcami, zachęcanie do zdrowego odżywiania się.

12.15 – 12.30 Wyciszanie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych.

12.30 – 14.15 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek.  Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

14.15 – 14.20 Przygotowanie do podwieczorku – wyrabianie nawyków higienicznych.

14.20 – 14.40 Podwieczorek – usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków.

14.40 – 16.30 Aktywność własna dzieci, zabawy ruchowe w sali i na powietrzu. Praca wyrównawcza, indywidualna, pogłębianie zdobytych wiadomości i umiejętności, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.