Miejskie Przedszkole nr 4 realizowało projekt „Kreatywne Przedszkole”
oparty na programie „Mały Odkrywca w przedszkolu”Projekt realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX.
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5.
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

• Termin realizacji projektu – od 02.08.10r. do 30.06.11r.
• Miejsce realizacji projektu – Miejskie Przedszkole nr 4 w Sokołowie Podlaskim
• Partner projektu – Miejska Biblioteka Publiczna w Sokołowie Podlaskim
• Współrealizator projektu – Akademia Nauki SiedlceMały Odkrywca - Zajączek
realizowany w grupie Krasnale

Mały Odkrywca - WYSPA
realizowany w grupach Misie i Wiewiórki

 

odkrywca