Miejskie Przedszkole nr 2 i Miejskie Przedszkole nr 4 

w Sokołowie Podlaskim 

realizowaly projekt

„Witajcie w przedszkolnej bajce!”


Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

•    
Termin realizacji projektu – 01.09.2012r. - 31.01.2014r. 
•    
Beneficjent – Miasto Sokołów Podlaski
•    
Miejsce realizacji projektu – Miejskie Przedszkole nr 2 (MP2) i  Miejskie Przedszkole nr 4 (MP4) w Sokołowie Podlaskim

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Zwiększenie upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Sokołowie Podlaskim o 30% dzieci w wieku 3-4 lata oraz wsparcie 35 dziewczynek i 50 chłopców z MP4 i 64 dziewczynki i 86 chłopców z MP2 w zakresie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych w okresie trwania projektu.


CEL SZCZEGÓŁOWE

1.    Wsparcie 30% 3-4 latków dotychczas nieuczestniczących w zakresie dostępu do edukacji przedszkolnej.
2.    Wsparcie 49 dziewczynek i 51 chłopców z MP2 i MP4 w zakresie  dodatkowych zajęć rozwijających intelekt i poszerzających wiedzę na temat otaczającego świata.
3.    Wsparcie 99 dziewczynek i 136 chłopców z MP2 i MP4 w zakresie dostępu do zajęć muzyczno-tanecznych.
4.    Wsparcie 99 dziewczynek i 136 chłopców z MP2 i MP4 w zakresie dostępu do zajęć twórczych „Spotkania ze sztuką”.
5.    Wsparcie opieką specjalistyczną logopedy, pedagoga dziewczynek i chłopców w MP2 i MP4.


ZADANIA

1.    Zwiększenie upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Sokołowie Podlaskim o 30% dzieci dotychczas nieuczestniczących.
2.    Przygotowanie i organizacja zajęć programu rozwijającego zdolności intelektualne dzieci:

  • Zajęcia rozwijające intelekt oparte na doświadczeniach, wprowadzających w innowacyjny sposób dzieci w świat słowa pisanego, czytanego i nauki przez eksperyment – program „ Mały odkrywca w przedszkolu”.
  • Spotkanie z autorem książki.
  • Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

3.    Przygotowanie i organizacja zajęć muzyczno-tanecznych:

  • Zajęcia rytmiczne
  • Zajęcia taneczne

4.    Zajęcia twórcze „Spotkania z kulturą i sztuką”:

5.    Wsparcie specjalistów: 

  • Zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
  • Zajęcia logopedyczne
  • Zajęcia pedagogiczne   

Przy realizacji projektu wspólpracujemy z Akademią Nauki w Siedlcach

 

Uśmiech Regulamin rekrutacji   uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie "Witajcie w przedszkolnej bajce!" realizowanym w mieście Sokołów Podlaski

                                                                                                                           
                                                         

Zadania zrealizowane w ramach projektu " Witajcie w przedszkolnej bajce"

Folder o przedszkolu>>


Spotkania ze sztuką i kulturą:

Śmiech Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik

ŚmiechWyjazd do teatru Palladium

ŚmiechWarsztaty ceramiczne

ŚmiechSpotkanie z autorem książek dla dzieci Pawłem Lasotą

ŚmiechWyjazd do kina 3D

Realizacja programu " Mały Odkrywca w Przedszkolu"

ZACZAROWANY ZAJACZEK

Śmiech Nasze przedszkole

Śmiech Higiena                                                                              

Śmiech Piłka

Śmiech Figury geometryczne

Śmiech Zima, zima

BEZLUDNA WYSPA

Śmiech Wycieczka

Śmiech Bezludna wyspa

ŚmiechSkarb na wyspie

Śmiech Podróż w czasie

Śmiech OOO Afryka

Zajęcia adaptacyjne

Śmiech Zebranie adaptacyjne dla rodziców

Śmiech Spotkanie adaptacyjne I

Śmiech Spotkanie adaptacyjne II

Ponadto:

Śmiech Zajęcia z tablica interaktyną