• Program edukacyjny "Kubusiowi przyjaciele natury"- celem programu jest nauka o otaczającym świecie, przyrodzie i jej darach, poznanie zasad zdrowego żywienia oraz zachęcanie dzieci o dbanie o środowisko naturalne.
    • Program Profilaktyki chorób odkleszczowych  „Chroń się przed kleszczami wszelkimi sposobami” – podniesienie poziomu wiedzy o chorobach odkleszczowych.
    • Program Edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas”- profilaktyka antynikotynowa, wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.