1. Program edukacyjny „Sokołów Podlaski – moje miasto, moja mała ojczyzna" – kształtowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez kształtowanie tożsamości lokalnej, Rozwijanie wiedzy i zainteresowań kulturą własnego miasta
  2. Projekt edukacyjny „Mam prawo do swoich praw”- poszerzający wiedze i umiejętności z zakresu praw dziecka.
  3. Program adaptacyjny „Lubię tu przychodzić”- mający na celu bezstresową adaptacje w przedszkolu.
  4. Program edukacyjny „Wędrujący Miś”- dający możliwość obcowania z literaturą i sztuką, rozbudzający motywacje do samodzielnego sięgania po książki i rozwijania zainteresowań czytelniczych.
  5. Program „Leśne duszki”- kółko muzyczno- teatralne- rozwijający wyobraźnie, umiejętność wyrażania własnych emocji, stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci, zapoznanie dzieci z różnymi formami teatralnymi.
  6. Program edukacyjny „Mali przyjaciele lasu” - rozwijający zainteresowania przyrodnicze i ekologiczne, kształtujący odpowiednie postawy w obcowaniu z żywą przyrodą.
  7. Program edukacyjny  „Mały ratownik w przedszkolu”-  zapoznanie, pogłębienie i aktualizacja wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i rodziców oraz kształtowania postawy wyrażającej się w gotowości niesienia pomocy inny.
  8. Projekt edukacyjny „Będę strażakiem”- uświadomienia dzieciom niebezpieczeństw występujących podczas zabaw z ogniem, znaczenia pracy strażaka dla zapewnienia bezpieczeństwa każdego człowieka.
  9. Program edukacyjny „Przedszkolak badaczem i odkrywcą”- rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym świtem przyrody oraz nauczenie ich obserwacji, wyciągania trafnych wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych.