Nasze zamierzenia edukacyjno – wychowawcze realizujemy w oparciu o programy:

Program:

  • "Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci" Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba - Żabińska

Programy wspomagające:

      Program wychowania i kształcenia oraz wspomagania rozwoju sześciolatków w przedszkolach, klasach zerowych i w placówkach integracyjnych” Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, Gustawa Grabowska

      „Mały Odkrywca w Przedszkolu – program naturalnej nauki czytania przez zabawę dla dzieci 3, 4 i 5 letnich” Marka Hoffmana -  dzieci poprzez eksperymenty naukowe, gry integracyjne, ruch rozwijający Weroniki Sherbone, psychodramy, rozwijanie świdomości swojego ciała i własnych emocji, ekspresji artystycznej poprzez taniec, rzeźbę i różne formy pracy plastycznej  mogą rozwijać swój potencjał emocjonalny i intelektualny.

Wymienione programy są zgodne z:

* Rozporządzeniem MEN z 23. grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - Dz. U. z 2009r. Nr 4 poz. 17
* Ustawą z 19. marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych ustaw - Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458
* Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 8. czerwca 2009r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników - Dz. U. z 2009r. Nr 89, poz. 730 - § 1; § 2; § 3; § 4; § 5.