• Leśna Kraina otrzymała dofinansowanie w kwocie 13 679 zł z WFOŚiGW na realizację zadania Mali przyjaciele lasu- Program edukacyjny.

../foto/mini/mwfos.jpg