Nasze przedszkole otrzymało od Nadleśnictwa Sokołów  Medal im. Pierwszego Dyrektora warszawskiej Dyrekcji Lasów Państwowych Adama Lorenta. Medal ten otrzymują osoby i instytucje zasłużone dla współpracy z Lasami Państwowymi, propagujące edukację przyrodniczą i ekologiczną.  

 

PROGRAM EDUKACYJNY „Mali przyjaciele lasu”

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4 W SOKOŁOWIE PODLASKIM      nadlesnictwo

Z NADLEŚNICTWEM SOKOŁÓW

Program ma na celu przybliżenie dzieciom  zagadnień omawianych w przedszkolu, umożliwienie im spotkania z żywą przyrodą i pogłębianie świadomości, że jesteśmy jej integralną częścią i że do nas należy troska o jej stan.

Celem współpracy jest:

 • Rozwijanie zdolności umysłowych oraz umiejętności praktycznych i postaw społecznych umożliwiających dziecku poznawanie, rozumienie i aktywne uczestnictwo w otaczającym je środowisku;
 • Zapoznanie dziecka z życiem i pracą ludzi związanych z lasem;
 • Ukazywanie różnorodności zjawisk świata przyrody;
 • Kształtowanie określonych postaw i umiejętności w kontaktach z ludźmi i w obcowaniu z przyrodą;
 • Wspieranie zainteresowania przyrodą oraz potrzeby ujmowania, przeżywania i wyjaśniania zjawisk we wzajemnym powiązaniu;
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji oraz podejmowania działań jako naturalnych potrzeb rozwojowych dziecka;
 • Wyzwalanie i wzmacnianie uczucia szacunku wobec życia w każdej postaci, troska o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych osób;
 • Kształtowanie umiejętności planowania i organizowania działań własnych i zespołowych;
 • Rozwijanie zainteresowań badawczych, tj. poszukiwania, odkrywania, przeprowadzania prostych eksperymentów oraz umiejętności wyjaśniania, uzasadniania i oceny czynności badawczych;
 • Uwrażliwianie dziecka na przejawy niszczenia środowiska naturalnego i wspierania działań proekologicznych.

Zajęcia edukacyjne poparte obserwacją i osobistym doświadczeniem dają najlepsze rezultaty, gdyż opierają się na działaniu i przeżyciach emocjonalnych, a przez to zapadają w pamięć na całe życie.

PLAN DZIAŁAŃ:

 •  „Od nasionka do drzewka”

Wyprawa do Holendernii  – spotkanie z leśniczym na terenie szkółki leśnej. Dzieci oprowadzone zostaną po terenie szkółki leśnej, w trakcie wycieczki dowiedzą się podstawowych informacji: co to jest szkółka leśna, skąd biorą się młode drzewka, jak dbamy o młode pokolenie lasu, poznają nasiona podstawowych drzew leśnych.

 •  „Jesień w przyrodzie”

Wyprawa  do Leśniczówki Przeździatka – spotkanie z leśniczym:  spacer po lesie, dostrzeganie i wskazywanie przez dzieci zmian zachodzących jesienią w lesie. Dzieci dowiedzą się, jak zachowują się zwierzęta leśnie jesienią, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie (które drzewa trąca liście), jakie dary jesienne ofiarowuje nam las.

 • „Leśne - a co to?”

Spotkanie w budynku Nadleśnictwa Sokołów – w sali edukacyjnej – zajęcia multimedialne prowadzone przez leśniczego.

 • Akcja dokarmiania zwierząt

  • Spotkanie z leśniczym w przedszkolu – „Jak przygotowują się zwierzęta do zimy?” - rozmowa na temat zwierząt zimą, jak wyglądają mieszkania różnych zwierząt, tego, co jedzą, jak się zachowują. Ogłoszenie zbiórki karmy dla zwierząt, która zawieziona zostanie do lasu.
  • Wizyta w Nadleśnictwie Sokołów: wyjazd do lasu – „Paśnik” - rozmowa z panem leśniczym na temat pracy leśniczego zimą, dokarmianie zwierząt, niszczenie pułapek i sideł, rozmowa na temat pomocy człowieka zwierzętom w celu przetrwania zimy (kiedy pomagać i w jaki sposób);
  • Założenie karmnika dla ptaszków na terenie placu przedszkolnego (konkurs rodzinny „Domek dla ptaszków”).
 •  Wiosna w lesie

Wycieczka do Rezerwatu ŚNIEŻYCZKI – spotkanie z leśniczym: oglądanie będących pod ochroną przebiśniegów (śnieżyczek) kwitnących w rezerwacie, wyjaśnienie pojęcia -rezerwat; obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wiosną (pąki na drzewach, przyloty ptaków, budowa gniazd, rośliny chronione);

 •  „Leśnik – gospodarz lasu”

Spotkanie z leśniczym w przedszkolu – pogadanka na temat pracy leśniczego – dzieci same po cyklu spotkań próbują określić, na czym polega praca leśnika i z czym jest ona związana;

 •  „Dbamy o czystość w lesie”

Spotkanie w wiacie edukacyjnej przy budynku Nadleśnictwa, która wyposażona jest w tablice oraz gadżety edukacyjne i przeprowadzenie tam zajęć dydaktycznych połączonych z zabawą.

 •  Powitanie lata – „młode w lesie”

Wyjazd do Repek – spotkanie z leśniczym przy ognisku – rozmowa na temat młodych drzewek, zwierząt – podsumowanie „roku w lesie”; wspólna zabawa przy ognisku.

Konkursy zorganizowane przez Miejskie Przedszkole nr 4 i Nadleśnictwo Sokołów:

 • „ZIMA W LESIE” – II EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
 • „DOMEK DLA PTASZKÓW” – PRZEDSZKOLNY KONKURS RODZINNY
 • "SZOPKA BOŻONARODZENIOWA"- KONKURS RODZINNY

 W ramach tej  współpracy placówka nasza  zamieści na swojej stronie internetowej logo i link do strony internetowej Nadleśnictwa Sokołów, zdjęcia i artykuły dotyczące spotkań i wyjazdów do lasu. Podczas uroczystości i imprez będziemy promować i reklamować Nadleśnictwo, nie tylko w środowisku, ale i umieszczając artykuły ze współpracy  w prasie lokalnej.

PROJEKT OPRACOWAŁY: Katarzyna Nawacka, Edyta Chodowiec, Ewa Zakrzewska, Paweł Tomasiak - leśniczy

 Zapraszamy do naszej galerii "A było to tak":


 • Konkursu na  Szopkę Bożonarodzeniową -Jedną z tradycji około bożonarodzeniowych jest zwyczaj robienia szopek. Do rozpowszechniania zwyczaju budowania żłóbków i szopek najwięcej  przyczynił się  św. Franciszek z  Asyżu i jego bracia. To on, chcąc przypomnieć narodziny Pana Jezusa, nakazał nanieść do groty siana i przyprowadzić wołu i osła. Zawołał braci i pobożnych ludzi. Tam odczytał im Ewangelię o narodzeniu Zbawiciela. Kultywując tę tradycję nasze przedszkole i Nadleśnictwo Sokołów ogłosiło konkurs rodzinny.       Na konkurs wpłynęły 22 prace. Komisja konkursowa w składzie: zastępca nadleśniczego pan Maciej Wójcicki, pan Jerzy Tomczuk i pan Paweł Tomasiak nie mieli łatwego zadania. Wszystkie szopki wyglądały wspaniale i były wykonane z naturalnych materiałów. Wiemy, że w wykonanie tych szopek zaangażowane były całe rodziny wraz z dziadkami i babciami. Komisja postanowiła przyznać aż 3 pierwsze miejsca. Otrzymali je: Julia Kupisz z rodziną, Julia Połosa z rodziną oraz Olek i Emilka Jurczak z rodziną. Pozostałe dzieci zajęły II miejsce.                                                                                                                                                                             13. grudnia 2012r. odbyło się uroczyste podsumowanie rodzinnego konkursu pt. "Szopka Bożonarodzeniowa" zorganizowanego przez Miejskie Przedszkole nr 4 i Nadleśnictwo Sokołów w ramach realizowanego projektu edukacyjnego Mali przyjaciele przyrody. Na uroczystość rozdania nagród przybył zastępca nadleśniczego i jednocześnie przyjaciel naszego przedszkola, pan Maciej Wójcicki, który nie krył zachwytu nad wspaniałością szopek powstałych dzięki pomysłowości rodzin. Wraz z Panią Dyrektor Ewą Zakrzewską wręczył przepiękne dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Nadleśnictwo Sokołów i Przedszkole - profesjonalne lornetki (do dokładniejszego obserwowania przyrody) oraz przepiękne albumy przyrodnicze "Młody Obserwator Przyrody".                                                                                                                                                             Zastępca nadleśniczego, pan Macjej Wójcicki, wręczył dyrekcji przedszkola Medal im. Pierwszego Dyrektora warszawskiej Dyrekcji Lasów Państwowych Adama Lorenta. Medal ten otrzymują osoby i instytucje zasłużone dla współpracy z Lasami Państwowymi i propagujące ochronę przyrody.                                                                                                                                                                   Pani dyrektor Ewa Zakrzewska w imieniu całej społeczności przedszkolnej, złożyła życzenia noworoczne i podziękowania za współpracę dla Nadleśnictwa Sokołów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Pracownikom Nadleśnictwa Sokołów  za współpracę płynącą z głębi serca dającą naszym dzieciom możliwość  odkrywania piękna otaczającego świata i  wspaniałe lekcje przyrody uwrażliwiające na losy mieszkańców polskich lasów.
  Życzymy satysfakcji z wypełniania obowiązków zawodowych oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
                                                                        
 • Wizyta Pana Jurka - 15. listopada 2012r. na cykliczne zajęcia przyrodnicze do naszego przedszkola  przybył zaprzyjaźniony z nami leśniczy - Pan Jerzy Tomczuk. Tematem spotkania było: Przygotowanie zwierząt do snu zimowego. Pan Jurek opowiadał dzieciom o tym, które zwierzęta leśne zapadają w sen, jakie zapasy przygotowują na zimę, czy zmieniają swoje upierzenie i ubarwienie. Zdjęcia zwierząt, które pan leśniczy pokazywał zachwycały nie tylko dzieci. Zwierzęta ujęte okiem fotografa prezentowały się bardzo naturalnie. Na zakończenie spotkania dzieci odśpiewały Panu Jurkowi „Sto lat” i wręczyły bukiet kwiatów, gdyż jako jeden z niewielu został on odznaczony zaszczytnym medalem. Jest on  przyznawany  przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych od 2005 roku za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.
 • Pożegnanie lata w lesie -  Realizując projekt edukacyjny „Mali przyjaciele przyrody” z zaprzyjaźnionym Nadleśnictwem Sokołów i leśniczym Pawłem Tomasiakiem 25 września 2012r.  dzieciaki z naszego przedszkola pojechały do lasu k/Repek. 4,5 i 6-latki wyruszyły na spotkanie z Panią Jesienią, spacerując po lesie i obserwując zamiany zachodzące w przyrodzie jednogłośnie stwierdziły, że skoro jest tak kolorowo na drzewach i tyle liści, żołędzi i szyszek pod drzewami to oznacza, że przyszła już Pani Jesień. Przy rozpalonym ognisku Pan Paweł opowiedział dzieciom o przygotowaniach zwierząt do snu zimowego, o zachowaniu ostrożności podczas jesiennych spacerów po lesie i o tym, że las jest szczególnym miejscem – domem zwierząt, o który trzeba dbać – nie śmiecić, nie krzyczeć, nie wycinać drzew i nie rozpalać ogniska bez dorosłych i w miejscach tylko specjalnie do tego wyznaczonych. Na zakończenie spotkania z Jesienią i Leśniczym wszyscy zapląsali na polanie pod lasem, a do przedszkola wszyscy wrócili bardzo zadowoleni, dotlenieni i  z darami jesieni, które zapełniły kąciki przyrody w salach przedszkolnych.
 • Z przyrodą za pan brat- W ramach programu edukacyjnego „Mali przyjaciele przyrody” realizowanego przez Miejskie Przedszkole nr 4 we współpracy z Nadleśnictwem Sokołów 29. września 2011r. nasze „Wiewióreczki” i „Misie” po obfitym śniadaniu wyruszyły autokarem w tajemniczym kierunku. Po przebyciu ok. 20 km dotarły do szkółki Nadleśnictwa Sokołów – HOLENDERNII. Tam czekał już zaprzyjaźniony z naszą placówką p. Paweł Tomasiak - pracownik Nadleśnictwa. Spacer na łonie przyrody był kolejną okazją do obserwacji jesiennej flory i fauny. Wypoczęte i zrelaksowane przedszkolaki bezpiecznie wróciły do przedszkola, wzbogacając kąciki przyrody o nowe okazy.
 • Spotkanie z leśniczym - podsumowanie konkursu rodzinnego "Domek dla ptaszków". Dnia 13. lutego w naszym przedszkolu odbyło się cykliczne spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa Sokołów- p. Jerzym Tomczukiem, który podzielił się z dziećmi swoją bogatą wiedzą na temat lasu i jego mieszkańców. Przedszkolaki miały okazję porozmawiać na tematy najbardziej ich interesujące: dlaczego zwierzęta zapadają w sen zimowy, jak pomóc zwierzętom przetrwać zimę, jakie zwierzęta zamieszkują lasy w naszej okolicy. Kulminację spotkania stanowiło uroczyste rozstrzygnięcie konkursu rodzinnego pt. „Domek dla ptaszków”, którego organizatorem była nasza placówka. W konkursie wzięło udział 27 rodzin, które wykonały przepiękne karmniki. Zachwyciły one bogactwem kształtów i różnorodnością materiałów, które wykorzystano do ich wykonania. Komisja konkursowa jednogłośnie stwierdziła, że każda praca jest niepowtarzalna i zasługuje na specjalne wyróżnienie. Podkreślono ogromne zaangażowanie i trud, jaki musiała włożyć każda rodzina, aby powstała taka praca. Po uroczystym wręczeniu pamiątkowych dyplomów i nagród wszystkim uczestnikom konkursu, dzieci wspólnie z Panem Leśniczym wyszły na teren przedszkolny, aby zawiesić karmniki, a tym samym rozpocząć akcję „Dokarmiamy ptaki zimą”
 • Zmienia się pora roku, zmienia się las- 28 marca w środę wszystkie przedszkolaki wyruszyły na poszukiwania oznak wiosny do Rezerwatu  Śnieżyczkikoło Repek.  Las zachwycił nas wszystkich swoim pięknem. Naszym oczom ukazał się piękny biały dywan usłany przebiśniegami. Dzieci przy pomocy ilustracji i barwnych opowieści leśniczych  Jerzego Tomczuka i Pawła Tomasiaka poznały leśne zwierzęta budzące się ze snu zimowego.

  Była to wspaniała lekcja na łonie przyrody w ramach projektu "Mali przyjaciele przyrody".