Dyrektor

mgr Ewa Zakrzewska - nauczyciel dyplomowany, posiada wykształcenie wyższe magisterskie oraz studia podyplomowe z zarządzania oświatą.

Nauczyciele

 • mgr Katarzyna Nawacka – nauczyciel wychowania przedszkolnego,
 • mgr Edyta Chodowiec – nauczyciel wychowania przedszkolnego,                              nauczyciel
 • mgr Katarzyna Kruszewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego,
 • mgr Monika Hilaruk – nauczyciel  wychowania przedszkolnego,
 • mgr Grażyna Rydzewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego,
 • mgr Małgorzata Steć – nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • mgr Żaneta Wojtczuk – nauczyciel wychowania przedszkolnego,
 • mgr Edyta Graczyk - nauczyciel wychowania przedszkolnego,
 • mgr Magdalena Stańska- nauczyciel wychowania przedszkolnego,
 • mgr Joanna Kur - nauczyciel wychowania przedszkolnego,
 • mgr Aneta Pogorzelska- nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Nauczyciele zajęć dodatkowych

 • wyż. zaw. Edyta Grzywińska - nauczyciel języka angielskiego,
 • mgr Michał Soszka – nauczyciel rytmiki,
 • mgr Edyta Graczyk -gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
 • mgr Karolina Olszewska – logopeda,
 • mgr Bożena Zdzieborska - nauczyciel katecheta,

Pracownicy obsługi

 • Olga Molska - pomoc nauczyciela,
 • Agnieszka Karakula- pomoc nauczyciela,
 • Bogumiła Kraska - pomoc nauczyciela,
 • Anita Zalewska - pomoc nauczyciela,
 • Dorota Michalska - pomoc nauczyciela,
 •  Robert Kucharek- konserwator,

Pracownicy administracji

 • Beata Janowicz - główna księgowa,
 • Marlena Zawadzka-  samodzielny referent.