Misie

- to grupa dzieci  6 letnich.                                                                                misiu

W roku szkolnym 2020/21 opiekę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą sprawują:

  • mgr Monika Hilaruk– nauczyciel wychowania przedszkolnego,
  • mgr Edyta Chodowiec  – nauczyciel  wychowania przedszkolnego,
  • mgr Ewa Zakrzewska - nauczyciel wychowania przedszkolnego,
  • mgr Joanna Kur- nauczyciel wychowania przedszkolnego,
  • Anita Zalewska– pomoc nauczyciela.


Zdolności językowe rozwija  wyz.zaw. Aneta Grzymała- nauczyciel języka angielskiego.

Poczucie rytmu i słuchu ćwiczy mgr Michał Soszka – nauczyciel rytmiki.

Prawidłową postawę ciała kształtuje mgr Edyta Graczyk – nauczyciel gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Nad poprawną wymową czuwa mgr Karolina Olszewska – logopeda

Wartości religijne przekazuje mgr Magdalena Chomać- katecheta