Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom osiągnięcie sukcesów rozwojowych w atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób.

Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy jest działalność:

  • indywidualna

  • zespołowa

  • zbiorowa (praca z całą grupą)

Natomiast podstawową i najważniejszą formą aktywności dziecka jest zabawa, która jest dominującą w wychowaniu przedszkolnym.

Nauczyciele w naszej placówce w planowaniu pracy wykorzystują szereg różnorodnych metod celem uatrakcyjnienia realizowanych sytuacji edukacyjnych.

Dobór metod zależy od indywidualnych możliwości dzieci oraz od tego, jakie umiejętności zaplanowaliśmy kształcić w danej chwili. Zatem najlepszymi metodami są te, które aktywizują i motywują dziecko oraz umożliwiają praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

Zarówno wszystkie metody, jak i techniki służą wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dziecka rozbudzając jego aktywność twórczą, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijają wiarę we własne siły i możliwości.Laughing Edukacja matematyczna według koncepcji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej -„Dziecięca matematyka"

Laughing Odimienna metoda nauki czytania - J. Majchrzak  

Laughing Pedagogika zabawy   

Laughing „Metoda Ruchu Rozwijającego”  W. Sherborne


Laughing Aktywne i twórcze metody pracy z dzieckiem według R. Labana i K. Orffa

Laughing Ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej    

Laughing Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz   

Laughing Kinezjologia edukacyjna  P. Denisona   

Laughing Zabawy dramowe  

Laughing Zabawa z językiem angielskim  

Laughing Zajęcia muzyczno-rytmiczne „Śpiewaj i baw się”  

Laughing Techniki twórczego myślenia 

Laughing Wybrane techniki zaproponowane przez C. Freinet

 

lekcja