Celem przedszkola Leśna Kraina jest zrozumienie przez dzieci, że jesteśmy częścią przyrody i od najmłodszych lat jesteśmy odpowiedzialni za świat
w którym żyjemy. Pragniemy w ten sposób rozbudzić zainteresowanie przyrodą i kształtować postawy poznawcze, społeczne, emocjonalne tzn. pozytywne wobec otaczającego środowiska. Staramy się pogłębiać wiadomości dzieci  na temat roślin i zwierząt poprzez wycieczki przyrodniczo-krajoznawcze, warsztaty przyrodniczo-ekologiczne, zajęcia badawcze i eksperymenty, żywe lekcje przyrody. 

WIZJA PRZEDSZKOLA  dzieci

Nasze Przedszkole jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka tak, aby:

      Uśmiechpoznało radość płynącą z zabawy,

      Uśmiechnauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi,

      Uśmiechz przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat,

      Uśmiechnauczyło się samodzielności,

      Uśmiechnauczyło się zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami,

      Uśmiechpoznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy.

                      

Nasze przedszkolaki – to  Mali Odkrywcy wielkiego świata, rozwijają swoje zdolności i zainteresowania, są dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole, chętnie podejmują nowe wyzwania, dobrze radzą sobie pokonując trudności.

Mają bogatą wiedzę o sobie i świecie oraz umiejętność życia w zgodzie z przyrodą-  to Mali Przyjaciele Przyrody.

 

               MISJA PRZEDSZKOLA   dzidzia

Dla nas każde dziecko jest  ważne.

      UśmiechZrobimy wszystko, aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne.

      UśmiechStworzymy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym  i otwartym na nowe doświadczenia.

       UśmiechZapewniamy, że dziecko w naszym przedszkolu dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirację do działania.

      UśmiechDążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole.

      UśmiechDbamy o dobre relacje z  rodzicami i środowiskiem.


Koncepcja pracy Miejskiego Przedszkola nr 4 Leśna Kraina