Miejskie Przedszkole Nr 4 Leśna Kraina
ul. Węgrowska 22
w Sokołowie Podlaskim

Uśmiech Przedszkole jest jednostą miejską. Organem prowadzącym jest Miasto Sokołów Podlaski.

Uśmiech Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach.

UśmiechPlacówka zlokalizowana jest w zachodniej części miasta. Mieści się w wydzielonej części budynku  Szkoły Podstawowej nr 2, gdzie schowani od zgiełku, szumu miasta i ulicy Węgrowskiej tworzymy drugi rodzinny dom dla naszych dzieci i ich rodziców. Teren ten jest w całości ogrodzony, główne wejście do przedszkola znajduje się od strony boiska, drugie z ułatwieniem dla rodziców, którzy mają również swoje pociechy w szkole - przez szkołę.

UśmiechOgród przedszkolny jest  kolorowy, zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu. Wyposażony jest w nowoczesny sprzęt i urządzenia rekreacyjne. Jest w pełni bezpieczny, wszystkie konstrukcje są drewniane i posiadają certyfikaty jakości.

Uśmiech W przedszkolu funkcjonują 4 grupy: Słoneczka, Krasnale, Misie i Wiewiórki, mieszane wiekowo (dzieci 3,4,5 i 6-letnie),

UśmiechWysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz personel administracyjno-obsługowy w pełni zapewnia bezpieczeństwo oraz warunki harmonijnego rozwoju naszym wychowankom. Nauczyciele poprzez nowatorskie metody pracy stymulują  rozwój dzieci, przygotowując ich do podjęcia przyszłej nauki w szkole oraz rozwijają ich  zainteresowania: sztuką, literaturą, przyrodą, ekologią, zdrowiem oraz zachęcają do poznawania tradycji naszego regionu, kształtują świadomość patriotyczną, pomagają poznawać siebie i uczą żyć z innymi i dla innych.

UśmiechZatrudniamy specjalistów: logopedę, nauczyciela gimnastyki korekcyjno-komensacyjnej.

UśmiechRozwijamy u dzieci zaineresowania i pasje poprzez bogatą ofertę zajęć dodatkowych: rytmika, język angielski, religia. Dziećmi zajmują się instruktorzy tańca, rytmiki, plastyki, lektor języka angielskiego oraz katecheta.

UśmiechOrganizujemy wyjazdy na spotkania z przyrodą, wycieczki krajoznawcze do różnych miejsc w Polsce, spektakle teatralno-baletowe, do kina, itp.

UśmiechPrzedszkole jest czynne przez 11 godzin od 6.30 do 17.30.

 UśmiechDzięki sprawnemu i nowoczesnemu zarzadzaniu posiadamy:

  • zestawy multimedialne: logopedyczny i pedagogiczny do wspomagania rozwoju dzieci, profesjonalne pomoce do pracy wyrównawczej,
  • tablicę interaktywną, dzięki której nauka poprzez zabawę jest atrakcyjną i  niezawodną formą aktywności wszelkich procesów edukacyjnych,
  • mikroskopy, lupy do obserwacji przyrody,
  • telewizory, wieże stereofoniczne, rzutniki multimedialny,
  • nowy sprzęt rekreacyjno-sportowy na placu zabaw,
  • różnorodną bazę do ćwiczeń koordynacji ruchowej i sensorycznej,
  • bogatą bazę do zajęć kreatywnych i muzycznych ( nauka gry na instrumentach),
  • nowe materace z kompletami pościeli,
  • nowe pomoce dydaktyczne, gry, zabawki,
  • stroje do tańca nowoczesnego i tradycyjnego.

 

„Kochamy nasze dzieci takimi, jakie są i nie szczędzimy wysiłku,  aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.”

Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw.