Myślę, więc nie śmiecę...- SPRZĄTANIE ŚWIATA 2021

Wrzesień to miesiąc, w którym co roku włączamy się w akcję „Sprzątania Świata”. Jest to dla dzieci atrakcyjna, aktywna forma edukacji ekologicznej,  dzięki której wszyscy uczymy się bardziej przyjaznego stosunku do naszej planety. W tym roku już po raz 28. wyruszyliśmy, by posprzątać Polskę. Hasło tegorocznej akcji to „Myślę, więc nie śmiecę”.

     Po zajęciach dydaktycznych w grupach, dzielne i pełne zapału przedszkolaki wyruszyły na wielkie sprzątanie. Zaopatrzone w plastikowe worki na śmieci i ochronne rękawiczki zadbały o to, aby teren wokół przedszkola pozostał czysty. Cieszymy się, że śmieci z roku na rok jest coraz mniej.

Nasze przedszkolaki, jak co roku sumiennie wywiązały się

z powierzonego im zadania.

Wszyscy wiemy przecież,  że CZYSTY ŚWIAT TO PIĘKNY ŚWIAT!!!


 Wiewiórki,

  Misie