Rodzinny Konkurs "Borsuku a kuku" !

REGULAMIN

RODZINNEGO KONKURSU NA RYMOWANKĘ

„BORSUKU A KUKU”

Postanowienia ogólne:

Organizatorem Konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 4 LEŚNA KRAINA i Nadleśnictwo Sokołów.

Konkurs skierowany jest do całych rodzin z Leśnej Krainy.

Cel konkursu:

Adresaci konkursu:

Adresatami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym i rodzice z Leśnej Krainy.

Terminy i warunki konkursu:

Czas trwania konkursu – 09-30.05.2022 r.

- Konkurs polega na wymyśleniu i napisaniu rymowanki, wierszyka z rymami minimum sześć wersów o borsuku.

Gotowe rymowanki/wierszyki przekazać należy wychowawczyniom grupy, do której dziecko chodzi.

Do pracy należy dołączyć dane osobowe rodziny (imiona, nazwisko, wiek dzieci).

Z chwilą rozstrzygnięcia konkursu, zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatora, ponadto Organizator będzie uprawniony do nieodpłatnego wykorzystywania prac konkursowych w celu reklamy i promocji konkursu oraz prezentacji wyników konkursu.

Przesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu.

Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród oraz prezentacji wyników w środkach masowego przekazu.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wyłącznie ujawnienie imion, nazwisk.

Zasady przyznawania nagród:

 * Wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.       Komisję powołuje Organizator.

* Posiedzenie Komisji przewidziane jest na dzień 30.05.2022 r.

* Nagrodzone zostaną prace spełniające warunki formalne regulaminu oraz

ukazujące jej walory artystyczne i estetyczne .

* Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu przedszkolnego Dnia Dziecka.

* Dodatkowe informacje można uzyskać u pani Katarzyny Nawackiej w przedszkolu.