Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 4 Leśna Kraina prosi o zapoznanie się z procedurami i regulaminami obowiązującymi w placówce: